Miserend

 Általános szentmiserend

hétfő, szerda, péntek 18 óra
kedd, csütörtök 7:30 óra
elsőszombat 18 óra
vasárnap 7:30, 9:30 és 18 óra

 

Jelentkezés felolvasásra ünnepi szentmisén

Vasárnapokon és egyéb egyházi ünnepnapokon lehetőséget szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy a szentmise részeként felolvashassa az olvasmányt, a szentleckét vagy a napi evangéliumot. Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, regisztráció után iratkozzon fel az Önnek tetsző időpontra a szemere.plebania.hu/felolvasas oldalon.
Az adott napokon elérhető olvasmányok, szentleckék szövege megtalálható a igenaptar.katolikus.hu weblapon.

 

Szentmiséink rendje ezen a héten

április 14., vasárnap

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja
7:30 óra: elhunyt Bilek Józsefért halálának 7. évfordulóján
9:30 óra: élő szülőkért és unokákért, elhunyt szülőkért és minden elhunyt hívőért, valamint a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
18 óra: közösségünk tagjaiért

április 15., hétfő

Nagyhétfő
18 óra: nincs még bejegyzett szentmiseszándék

április 16., kedd

Nagykedd
7:30 óra:
 nincs még bejegyzett szentmiseszándék

április 17., szerda

Nagyszerda
18 óra:
 elhunyt Mária lelki üdvéért, valamint elhunyt és élő családtagokért – mise után Jeremiás siralmai

április 18., csütörtök

Nagycsütörtök
18 óra: közösségünk tagjaiért – mise után Jeremiás siralmai

április 19., péntek

Nagypéntek
15 óra: 
keresztút az ifjúság vezetésével
18 óra:
 nagypénteki szertartások, majd utána Jeremiás siralmai

április 20., szombat

Nagyszombat
8–16 óra: a szent sír őrzése
20:30 óra: vigília szertartás a végén gyertyás körmenettel

április 21., vasárnap

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
7:30 óra: nincs még bejegyzett szentmiseszándék
9:30 óra: elhunyt Emma édesanya lelki üdvéért
18 óra: nincs még bejegyzett szentmiseszándék


Gyóntatás

Hétköznap és vasárnap az esti szentmisék előtti félórában van gyónási lehetőség!
Igény esetén a reggeli misék után, vagy külön időpontegyeztetés alapján is van lehetőség lelki beszélgetésre és szentgyónásra.

 

Hittanórák a plébánián

A táblázat a 2018/2019-es tanévben érvényes időpontokat tartalmazza

Elsőáldozásra készülők hétfő, 16:45 óra
Felsősök (elsőáldozás utántól 8. osztályig) csütörtök, 16:30 óra
Bérmálkozásra felkészítő (14–24 éves kor között) kedd, 19 óra
Felnőtt katekumenátus szerda, 19 óra
Felnőtt csoport hétfő, 19 óra
Bibliaóra csütörtök, 18:45 óraKözösségi programok a plébánián

Énekkar minden héten pénteken vagy szombaton, 19 óra
Asszonykör minden hónap utolsó keddjén, 20 óra
Férfikör minden hónap 3. keddjén, 19:30 óra
Családfrissítő szervezés alatt
Nyugdíjas klub minden hónap utolsó csütörtök, 17 óra
Irodalmi kör minden hónap utolsó vasárnap, 20 óraKaritász szolgálat

ruhaválogatás és -átvétel minden hónap második és negyedik szerdáján 16–17:30 óráig